Blog

May 28, 2015

Українські малі та середні підприємства можуть подавати заявки на отримання ґранту в розмірі 50 тисяч євро на фінансування інноваційних проектів у галузі транспорту

Програма Європейської Комісії «Горизонт 2020» (‪#‎Horizon2020EU)‬ передбачає фінансування у розмірі 50 тисяч євро для малих та середніх підприємств на реалізацію інноваційних проектів у галузі транспорту. Доступно для українських компаній/проектів. Див.: goo.gl/gFq96n

Мета: Європейська транспортна галузь мусить мати можливість вчасно й ефективно надавати найкращі продукти й послуги, щоб утримати статус лідера й створювати нові робочі місця, а також долати виклики, пов’язані з екологією та мобільністю. Малі та середні підприємства – ключові гравці в системі постачання, а отже відіграють головну роль у розв’язанні цих проблем. Надзвичайно важливо заохочувати менш активних представників галузі до участі в інноваційній діяльності, а також підтримувати появу й розвиток нових високотехнологічних малих і великих компаній.

Масштаб проекту: Програма для малих та середніх підприємств складається з трьох етапів, а також навчальної програми та наставницької підтримки для отримувачів ґранту. Учасники можуть подавати заявку спочатку на етап 1, а згодом – на етап 2, або ж відразу на етап 2.

На етапі 1 необхідно провести технічно-економічний аналіз того, наскільки доцільною з технологічного/практичного, а також економічного погляду є ідея/концепт, що пропонує суттєві нововведення у конкретній галузі промисловості (нові продукти, процеси, дизайн, послуги й технології чи нові способи застосування наявних технологій на ринку). Аналіз може охоплювати, до прикладу, оцінку ризику, вивчення ринку, залучення користувачів, управління інтелектуальною власністю, розробку інноваційної стратегії, пошук партнерів, аналіз здійсненності концепту, і т.д., щоб гарантувати, що інноваційний проект обґрунтований, має високий потенціал та узгоджується зі стратегією розвитку підприємства та європейськими стандартами.

На етапі 1 учасники повинні виявити та проаналізувати проблеми, що перешкоджають підвищити прибутковість підприємства за допомогою інновацій, а на етапі 2 – розв’язати їх, щоб підвищити доходи від інвестицій у інноваційні заходи. Проект повинен містити короткий бізнес-план на основі запропонованої ідеї/концепту, а також детальну інформацію щодо розширеного бізнес-плану, який має стати кінцевим результатом проекту і основним критерієм для надання ґранту.

Фінансування проекту буде здійснено у формі одноразової виплати в розмірі 50 000 євро. Проект повинен тривати орієнтовно 6 місяців.

На етапі 2 підтримку здобудуть інноваційні проекти, пов’язані з будь-яким напрямом Спеціалізованої транспортної програми (Спеціалізована програма «Горизонт 2020»: Частина III – 4. Розумний, екологічний та інтегрований транспорт), які засвідчують високий потенціал конкурентоспроможності й розвитку компанії, підкріплений стратегічним бізнес-планом. Проекти мають бути зосереджені довкола інноваційних видів діяльності, як-от демонстрація, тестування, моделювання, доведення до стадії пілотного проекту, масштабування, мініатюризація, дизайн, ринкове моделювання, і т.д, щоб зробити інноваційну ідею (продукт, процес, послугу, тощо) промислово готовою і достатньо розвиненою для впровадження на ринок. У рамках проекту також може бути проведено невелике дослідження. Для технологічних інновацій передбачено щонайменше шостий рівень технологічної готовності (нетехнологічні інновації мусять відповідати схожим критеріям); див. розділ G у Загальному додатку.

Проекти повинні ґрунтуватися на розширеному бізнес-плані, що був розроблений на етапі 1 або раніше. Захист інтелектуальної власності та авторське право вимагають особливої уваги; учасники повинні надати переконливі докази того, що вони володіють правом на комерційне використання («свободою дій»). Проекти мусять містити детальну інформацію щодо очікуваного результату, зокрема початковий план комерціалізації та критерії успішності. Комісія вважає, що учасники, які планують отримати від 0,5 до 2,5 мільйонів євро від ЄС, повинні з належною увагою виконати завдання на етапі 2. Проекти мають тривати від 12 до 24 місяців. Крім того, на етапі 3 малі та середні підприємства можуть скористати з заходів і послуг непрямої підтримки, а також доступу до фінансових ресурсів у рамках робочої програми «Доступ до фінансування ризиків».

На етапі 1 та етапі 2 отримувачі ґранту зможуть взяти участь у навчальній програмі та скористати з допомоги наставника. У рамках програми, організованої Європейською мережею підприємництва, спеціально призначені наставники консультуватимуть отримувачів ґранту й даватимуть детальні вказівки. Наставники, яких буде обрано з центральної бази даних, що нею завідує Комісія, відповідатимуть суворим критеріям щодо комерційного досвіду й практичних навиків.

Упродовж усіх трьох етапів проекту, Мережа не лише пропонуватиме наставницьку підтримку, а й надаватиме доступ до своїх послуг у галузі інновацій та інтернаціоналізації. До прикладу, залежно від потреб малих та середніх підприємств, вона зможе допомогти визначити потенціал розвитку, розробити план розвитку й забезпечити максимальний результат завдяки інтернаціоналізації; посилити лідерські та управлінські навики керівників підприємств та сформувати команду штатних консультантів; розробити маркетингову стратегію та забезпечити зовнішнє фінансування.

Очікувані результати: Підвищити прибутковість і показники росту малих та середніх підприємств, поєднавши нові та наявні знання й перетворивши їх у інноваційні, потужні й конкурентоспроможні рішення, що користають з європейських і світових комерційних можливостей. Розуміння ринку й поширення інновацій, спрямованих на раціональне розв’язання конкретних проблем, окреслених у Спеціалізованій транспортній програмі. Зростання приватних інвестицій у галузь інновацій, зокрема збалансоване залучення приватних спільних та/або подальших інвестицій.

Очікувані результати потрібно чітко описати в якісному та кількісному вимірах (напр., рівень обігу, кількість працівників, частка захопленого ринку, управління інтелектуальною власністю, продажі, доходи від інвестицій та прибуток).

Тип дії: Проект у галузі малого та середнього бізнесу (70%) (інструмент підтримки малих та середніх підприємств).

European ITS News [UA], International ITS News [UA], News from ITS Ukraine [UA], News [UA]
About Ian Bearder
Co-Founder and Chairman of ITS Ukraine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *